Uluslararası Engelliler Günü

ULUSLARARASI ENGELLİLER GÜNÜ

3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü 

Uluslararası Engelliler Günü (International Day of Disabled Persons),  1992  yılında Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak, her sene tüm dünya genelinde 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü olarak kutlanmaktadır.

Dünya nüfusunda yaklaşık %10, ülkemizde ise yaklaşık %12 engelli birey bulunmaktadır. Bu yüzdelere baktığımız zaman aslında nüfusumuzun ne kadar büyük bir yüzdesinde engel durumu bulunduğunu görmekteyiz. Engel dendiğinde genelde aklımıza fiziksel engeller gelmektedir. Fakat engeller sadece fiziksel olarak sınırlı değildir.

Engel Grupları Nelerdir?

 • Bedensel engel
 • Duyusal engel
 • Zihinsel engel
 • Kavrama ve algıya yönelik engeller
 • Dil ve konuşma engelleri
 • Duygusal ve davranışsal engeller
 • Gelişim bozuklukları

Bedensel Engeller

Ortopedik engeli ya da kronik hastalığı bulunan bireylerde bedensel engel görülür.

Kas ve İskelet Sistemine Ait Hastalıklar:
 • Kalça çıkığı
 • Amputasyon
 • Omurga eğrilikleri
Merkezi Sinir Sistemine Bağlı Engel Durumları:
 • Beyin felci (Serebral Palsi)
 • Bel çatlağı inmesi
 • Çocuk felci
 • Konvülziyon bozuklukları
Kronik Hastalıklarda Meydana Gelen Engeller:
 • Tüberküloz
 • Şeker hastalığı
 • Romatizma
 • Kanser
 • Astım
 • Kan bozuklukları
 • Epilepsi
 • Kalp yetersizlikleri
 • AIDS

Duyusal Engeller

 • Görme engeli
 • İşitme engeli

Zihinsel Engeller

Zihinsel engel, zihinsel fonksiyonların genel olarak ortalamanın altında olmasıdır.

 • Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler > IQ = 0-19
 • Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler > IQ = 20-34
 • Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler > IQ = 35-49
 • Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler > IQ = 50-69

Kavrama ve Algıya Yönelik Engeller

 • Öğrenme bozuklukları
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Dil ve Konuşma Engelleri

Dili kullanamama, konuşma yetisine sahip olmama ve iletişim zorlukları nedeniyle özel eğitim ve destek eğitimine ihtiyacı olan bireylerde bulunur.

 • Fizyolojik konuşma güçlüğü
 • Telaffuz bozuklukları
 • Kekemelik
 • Afazi
 • Apraksi
 • Dizatri

Duygusal ve Davranışsal Engeller

Gelişim düzeyine uygun olmayan, toplumsal normlardan uzak davranış ve duygusal tepki sergileyen; özel ve destek eğitimine ihtiyacı olan bireylerdir.

 • Yönetim bozukluğu
 • Kişilik problemi
 • Olgunlaşmama
 • Sosyalleşmiş suçluluk

Gelişim Bozuklukları

 • Otistik bozukluk
 • Rett sendromu
 • Çocukluğun dezintegratif bozukluğu
 • Yaygın gelişimsel bozukluk
 • Asperger sendromu

Yukarıda da görüldüğü gibi birçok engel türü bulunmaktadır. Ama bir noktada tüm bu engel grupları sağlıklı bir bireyden ayrılabilmektedir. Çünkü engelli bir birey hayatın ona getirdiği tüm zorluklara rağmen ayaktadır. Hayatla ve engeliyle yaşamayı ve onu yenene kadar savaşmayı öğrenmiştir. En sonunda engelin mutluluğunun önüne geçemeyeceğini anlamıştır. Bu yüzden engelli bir hayat yoktur, mutsuz yaşanan bir hayat vardır.

Hayatından mutluluğu çıkarma. Engelsiz hayatının önüne bir engel koyma…