Türkiye'de Fizyoterapist

Türkiye’de Fizyoterapist

Türkiye’de Fizyoterapist

Bu bloğumuzda “Türkiye’de Fizyoterapist olarak çalışmak nasıldır? Türkiye’deki fizyoterapist istihdam durumu nasıldır? ve Türkiye’de çalışan fizyoterapist dataları ne durumdadır?” gibi  sorulara cevap bulmaya çalışacağız.

Türkiye’de Yıllara Göre Fizyoterapist Verileri Değerlendirilmesi

Öncelikle, Türkiye’de çalışan fizyoterapist sayılarına ilişkin tahmini sonuçların verileri ile başlayalım. Aşağıda gördüğünüz data tablosunda yıllara göre düzenlenmiş Türkiye’deki fizyoterapist sayıları yer almaktadır.

TÜRKİYE’DE YILLARA GÖRE FİZYOTERAPİST VERİLERİ
YIL FİZYOTERAPİST SAYISI
2009 3750
2010 4100
2011 4500
2012 5000
2013 5800
2014 7000
2015 8862
2016 12000
2017 15250
2018 19000
2019 23000

Yukarıdaki fizyoterapist sayıları tahmini olarak kaydedilmiştir.

Yukarıda yıllara göre verilmiş Türkiye’deki tahmini fizyoterapist sayılarına baktığımız zaman 2009’dan günümüze her sene mezun olan fizyoterapist sayısının arttığını görmekteyiz.

Elde edilen verilere göre, Türkiye’de 2012 yılında 100.000 kişi başına düşen fizyoterapist sayısı 4 olarak kaydedilmiş olup, günümüzde bu sayı yaklaşık olarak 15 ‘e yükselmiştir. 80 milyon nüfusa sahip olan ülkemizin yaklaşık 72.000 fizyoterapiste ihtiyacı olduğunu düşünürsek, 100.000 kişi başına düşmesi gereken fizyoterapist sayısı 90 olmalıdır.

Bu ihtiyaç doğrultusunda ülkemizdeki fizyoterapist sayısı plansız bir şekilde artmakta, bu da fizyoterapistlerin istihdamında sıkıntılara yol açmaktadır. Aslında ülkemizin fizyoterapiste olan ihtiyacı bu kadar açık bir şekilde ortada iken plansız fizyoterapist artışı ve üniversitelerde açılan kontenjanların çokluğu nedeniyle istihdam sorunlarının ileride artacağı bu verilere göre öngörülebilir.

Bu verilere göre; üniversitelerdeki fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü kontenjanlarının ihtiyaç duyulan sağlık personeli açığına göre planlanması ve fizyoterapist artış sayılarının düzenlenmesi durumunda fizyoterapistlerin çalışma alanlarındaki yeri ve verimliliği artacaktır.

Türkiye’deki Fizyoterapist İstihdam Durumu Nasıldır?

Yukarıda incelediğimiz verilere de dayanarak her geçen yıl fizyoterapist sayısının plansız bir şekilde arttığı sonucuna vardık. Bu plansız artışın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi durumunda 2020 sonrası fizyoterapistlerin işsizlik sorunuyla karşılaşabilecekleri sonucuna varılabilir.

Günümüzde fizyoterapistlerin istihdam durumuna baktığımızda ise, fizyoterapi alanlarının çokluğu nedeniyle fizyoterapistlerin çalışacağı bir çok alan bulunmaktadır. Bu da fizyoterapistlerin istihdamını arttırmaktadır. Yeni mezun bir fizyoterapist günümüzde, donanım durumuna da bağlı olarak iş bulmakta zorluk çekmemektedir.

2016 KPSS’ye baktığımız zaman; devlette atanan fizyoterapist sayısının 139 ve taban puanının 89 olduğunu görüyoruz. Her sene mezun olan 3.000 ‘e yakın fizyoterapistin varlığını düşündüğümüzde devlette açılan 139 fizyoterapist kontenjanın azlığı istihdamı düşürmektedir. Bu kontenjanın planlanıp, fizyoterapist ihtiyacına göre şekillendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de Fizyoterapist Olarak Çalışmak Nasıldır?

Günümüzde, özellikle ülkemizde; her alanda çalışmak bu kadar zorlaşmışken bir fizyoterapist olarak çalışmanın da zorlukları tabiiki vardır. Fizyoterapistler açısından 2014 yılında yayınlanan meslek tanımıyla fizyoterapistlerin çalışmaları dolaylı olarak çizilmiş ve kısıtlanmıştır.

Buradan fizyoterapistlik  mesleğine baktığımız zaman, Türkiye’de fizyoterapistlerin sahip oldukları yetki; aldıkları eğitime göre çok yetersiz kalmaktadır. “Yurtdışında Fizyoterapist” blog başlığı altında daha ayrıntılı olarak konuşacağız ama; özellikle Avrupa ülkelerindeki eğitime göre daha yoğun ve uzun eğitim aldığımızı söyleyebilirim.

Türkiye’de fizyoterapist yetkilerinin hak ettiği yere gelmesi umuduyla…