Fizyoterapist Kimdir?

Fizyoterapist Kimdir?

Fizyoterapist Kimdir?

Fizyoterapist Kimdir? : Öncelikle fizyoterapistin klişe ve sürekli kullanılan tanımıyla başlamak istemiyorum. Gerçek fizyoterapistin kim olduğundan bahsetmek istiyorum. Gerçek fizyoterapist, hastalarının hayatını kendi hayatıymış gibi önemseyen ve en az kendine verdiği değer kadar hastalarına değer biçen bir sağlık çalışanıdır.

Her hastaya özel, her hastanın kişilik özelliklerine göre farklı tedavi programı yazıp, hastasının her seansında hem ruhen hem bedenen yanında olup hastası ile bire bir ilgilenen sağlık çalışanıdır.

Hasta her yorulduğunda en içten gülümsemesi ve konuşmasıyla hastasını motive eden, ona ilk yardım elini uzatan, kimse olmasa da yanında her zaman fizyoterapistinin olacağını hissettiren bir sağlık çalışanıdır fizyoterapist…

22 Mayıs 2014 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre Fizyoterapist Kimdir? ve Fizyoterapistin Görev Tanımı Nedir?

 

a)  Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular.

b)  Hastalık durumlarında;

1)  Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.

2)  Fizyoterapi programında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hastanın rol ve görevlerini tanımlar.

3)  Fizyoterapi programı ve iyileşme süreci ile ilgili bilgileri kaydeder.

4)  Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin kullanımı konusunda uzman tabiple birlikte, uygun ölçü ve özellikleri belirler, öneri geliştirir, hasta ve aileye eğitim verir.

5)  Fizyoterapi sürecinde, uygulanan fizyoterapi programının hasta için uygun olmadığını veya programını sonlandırmak gerektiğini öngördüğü durumlarda ilgili tabibe görüşünü bildirir, tabibin programın uygulanmasında ısrar etmesi durumunda söz konusu programı, durumu kayıt altına alarak uygular.

6)  Fizyoterapi programı için uygun olan teknolojik ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanır, ortaya çıkabilecek istenmeyen etkileri ve komplikasyonları önlemek için gerekli önlemleri alır.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Personeli İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik 22 Mayıs 2014 Perşembe Resmi Gazete

Fizyoterapistin Özellikleri Neler Olmalıdır?

Motive edici ve sürekli pozitif olmak aslında fizyoterapistin en belirgin özelliği olmalıdır. Çünkü hasta özellikle psikolojik olarak fizik tedavi boyunca zorlu bir süreçten geçmektedir. Burada fizyoterapistin empati gücü kuvvetli olup hastayı anlayıp ona göre davranış sergilemesi oldukça önemlidir.