infraruj tedavisi nedir?

İnfraruj Tedavisi Nedir?

İnfraruj Tedavisi Nedir?

Öncelikle  infraruj tedavisi nedir başlığı altında  infra-red (kızılötesi) radyasyonlarının ne olduğu ile başlayalım; kızılötesi (IR) radyasyonlar, madde(vücut) tarafından emildiğinde ısıtmaya neden olan elektromanyetik spektrumun içinde yer alır.

Elektromanyetik Spektrum
Elektromanyetik Spektrum

Yukarıdaki şekilde dalga boyu ve enerjilerine göre, elektromanyetik dalgalar gösterilmiştir. Spektrumda soldan sağa doğru gidildikçe elektromanyetik dalgaların frekansı ve enerjisi artar. Dalga boyu ise azalır.

Kızılötesi dalgalar 0.78-1,000 mikrometreler arasındaki dalga boylarına sahip olup elektromanyetik spektrumda Mikro Dalga ve Görülebilen Dalga arasında yer alır (Wells et al, 1988; Moss et al, 1989).

İnfraruj’un Biyolojik Etkileri

Deri ve deri altı dokular, infraruj ile seçici olarak ısıtılırlar ve 1980’den önce literatürün çoğunun kapsamlı bir tartışması olan en yaygın kullanılan tedavi edici ısınma biçimlerinin biyolojik etkileri üzerinde yoğunlaşmıştır (Lehmann & de Lateur, 1982). Ayrıca terapötik etkilere ulaşmak için en az beş dakika süreyle muhafaza edilen 40-45°C arasında bir sıcaklığa ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir.

İnfraruj
İnfraruj

İnfraruj’un temel fizyolojik etkileri doku ısınmasının bir sonucudur ve bu fizyolojik etkiler;

  1. Değişmiş metabolik ve dolaşım etkileri,
  2. Kollejen uzayabilirliğinin artması,
  3. Ağrının azalması
  4. Kas spazmının azalması

olarak listelenir.

Metabolik Değişimler: Artan ısı yüzeysel dokularda metabolik aktivitelerin artmasına neden olur (Ganong, 1989).

Dolaşım Değişiklikleri: İnfraruj tarafından üretilen gibi deri dokusunun doğrudan ısıtılması, deri damarlarının vazodilasyonuna (damarların genişlemesi) bağlı olarak artan dolaşım ile sonuçlanır.

INFRARUJ ETKİLERİ

  • Ağrı ve kas spazmı azaltılması
  • İyileşmenin hızlanması
  • Dolaşımın iyileştirilmesi ve ödemde azalma
  • Aşırı miktarda ultraviyole ışınlara karşı koruma
  • Belirli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Eklem Sertliği ve İnfraruj Kullanımı: Romatoid artrit ve kronik gut hastalığına sahip bireylerde infraruj uygulandığında sertlik artışı görülmüş; bunun yanında normal deneklerde ve patolojik sertleşmeye sahip hastalarda kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

Gut Hastalığı
Gut Hastalığı

Sedef Hastalığı ve İnfraruj Kullanımı:  Yapılan bir çalışmaya göre 42°C’lik infraruj tedavisi ile hastaların %80’inin hastalığında hafifleme, %20’sinde ise dramatik iyileşme görülmüştür.

Sedef Hastalığı
Sedef Hastalığı

Deri Ülserleri ve İnfraruj Kullanımı: Deri ülserinde infraruj uygulandığında ülseri kurutarak iyileşme sağlandığı, dolaşımın arttırıldığı ve bakterilerin büyümesinin geciktirildiği görülmüştür.

INFRARUJ KULLANIMI TEHLİKELERİ

Infraruj’a aşırı maruz kalma sonucu; kalıcı pigmentasyon, kaşıntı oluşumu, kabarma ve ödem oluşabilir. En olası olan tehlike optik hasardır; uzak infraruj yanığından kaynaklanan retinal yaralanmalar ve yakın infraruj yanığından kaynaklanan korneal yanıklardır. Bu ikinci yaralanmalar genelde uzun süre infraruja maruz kalma sonucu ortaya çıkmaktadırlar.

Optik
Optik

SONUÇ

İnfraruj fizyoterapi departmanlarında çok yaygın kullanılmasına rağmen infrarujun etkilerini değerlendiren çok az sayıda çalışma bulunmaktadır.

İnfraruj, esas olarak cilt gibi yüzeysel dokuların sıcaklığını arttırır; kasın istemsiz gevşemesini kolaylaştırabilir, kollejen genişleyebilirliğini arttırabilir, ağrıyı dindirebilir ve kutanöz dolaşımını arttırabilir.

İnfraruj Lambası
İnfraruj Lambası

Bu yönler, hastalık sürcinde farklı aşamalarda değişen patolojiler üzerindeki etkilerini değerlendirmek için daha fazla değerlendirilmelidir.