fizyoterapi

Fizyoterapi

FİZYOTERAPİ

Fizyoterapi, kas, eklem ve tendonlarda meydana gelen iltihap, doku veya organlarda normal düzeyin üzerinde materyal birikmesi, organ veya dokunun herhangi bir nedenden dolayı sertleşmesi, doku-organ körelmesi, bölgenin hareket yeteneğini kaybetmesi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan fiziksel uygulamalardır.

Fizyoterapi Etimolojisi :

Fizyoterapi kelime kökeni olarak Yunanca’dan gelmektedir. Yunanca’daki phusio kelimesinden evrilerek phusis halini almıştır. Phusis ise İngilizce’de Physio karşılığını taşımakla birlikte “doğaya ait” anlamına gelmektedir.

Aslında bu noktada kelime kökeninin “doğaya ait” anlamını taşıması oldukça önemlidir. Çünkü fizyoterapistlerin tedavi yöntemleri doğa temellidir. Bana göre, fizyoterapistlerin çalışma alanını doktorlardan ayıran temel özellik ise budur.

Fizyoterapistler her zaman hastayla birebir iletişim halinde olup, tedavi süresini sürekli takipte kalırlar. Örneğin, doktor tarafından skolyoz teşhisi konulmuş bir hasta ile fizyoterapistin ve doktorun ilişkisi birbirinden farklıdır.

Fizyoterapist, belli aralıklarla seanslarda hasta ile birebir ilgilenip egzersiz programlarını uygular. Hastanın fiziksel skolyoz tedavisinin haricinde manevi destek verip egzersizlerin ve tedavi sürecinin daha etkili olması için hasta ile ilgilenir.

Doktor-hasta ilişkisi ise bundan daha farklıdır. Örnek üzerinden gidecek olursak; skolyoz teşhisi koyduğu bir hastayı, eğer fizik tedavi ile iyileşebilecek bir derecede ise fizik tedaviye yönlendirir. Fizik tedavinin cevap veremeyeceği durumlarda ise ameliyata başvurur.

Bu noktada, genel olarak fizyoterapistlerin hasta ile ilişkisinin doğal olarak doktorlardan daha aktif olduğunu söyleyebilirim. Fizyoterapist ile doktorlar arasındaki farkı daha iyi anlamlandırmak için bu farkın önemli olduğu düşüncesindeyim.

Bu iki meslek grubunun tanımı birbirinden farklıdır ve bu farkı anlamlandırmak iki meslek grubunun farkındalığı için oldukça önemlidir. Bu farkın toplum olarak bilincinde olup farkındalığını arttırırsak hem toplumsal sağlık hem de bu iki mesleğin toplumdaki yeri olarak kendimizi yukarı taşımış olacağız.

Fizyoterapide Kullanılan Temel Yöntemler :

  • Hot Pack
  • Parafin Banyosu
  • Fluidotherapy
  • Whirlpool
  • Ultrason
  • Infraruj
  • Vapocoolant Sprey
  • Lazer
  • Tens

Hot Pack :

Hot pack, genellikle hastayı yapılacak tedaviye hazırlamak amacıyla uygulanır. Hot pack uygulanan bölgede açık yara ya da akut dönemde olan bir rahatsızlık olmaması gerekmektedir.

hot pack

Hot pack yani sıcak uygulamasında, tedavi uygulanacak bölgenin üstüne nemli havlu serilir. Yanık oluşumu ve tahrişi önlemek amacıyla bu havlunun üzerinden uygulama yapılır.

Uygulamada packin sıcaklığı ortalama 75˚C olması gerekmektedir. Hastaya uygulanan bölgenin sıcaklığının ise 42˚C’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Sıcak uygulaması ortalama 20 dakika sürmektedir.

Parafin Banyosu :

Parafin daha çok el, ayak, bacak, kol, dirsek gibi vücudun kemikli bölgelerini ısıtmak ve bölgeyi tedaviye uygun hale getirmek amacıyla uygulanmaktadır.

parafin

Bir kabın içinde yaklaşık 55°C ‘de paraffin eritilir ve paraffin uygulanacak bölge paraffin kabına yaklaşık 4-5 kere batırılıp çıkarılır, bölge tamamen parafinle kaplandığında ise havlu ile sarılır. Tedavi süreci 20-30 dakika arasıdır.

Fluidotherapy :

Fluidotherapy makinasının içinde toz haline getirilmiş organik maddeler sıcak hava ile sorunlu bölgeye püskürtülür. Tavsiye edilen sıcaklık ise 38-45 °C arasındadır.

fluidothreapy

Bu uygulamada, dokularda artan ısı nedeniyle dalaşım da artar. Aynı zamanda fluidotherapy normal eklem hareketlerinin (NEH) de artmasını sağlar.

Hasta uygulamaya başlamadan ellerini yıkar ve tedavi başlar. Tedavi süresince aynı zamanda makinenin içinde hasta aktif egzersiz ya da fizyoterapist tarafından pasif egzersiz de yapabilmektedir.

Infraruj :

Infraruj da tedavi ve egzersizden önce deriyi ısıtarak egzersize hazırlama yöntemidir. Yüzeyi ısıtmak için kızılötesi ışınların kullanıldığı bir uygulamadır.

infrared lamp

Hasta yatağa yatırılır, sorunlu bölgenin olduğu yer açılıp çevresi havlu ile sarılır. 180-400 nm dalga boyundaki ışınlar sorunlu bölgeye hasta ile infrared arasında yaklaşık 45-50 cm olacak şekilde uygulanır. Tedavi süresi yaklaşık 20-30 dakikadır.