Dans ve Tutku

Dans ve Tutku

Dns ve Ttk

Dans” Fransızca kökenli ve Fransızca’daki “danse” sözcüğünden dilimize gelmiş bir kelimedir.  Dans kelime anlamı olarak; bir müzik ritmine uyularak yapılan, özünde müzik ve ritimden beslenen ve estetik değer taşıyan vücut hareketlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım aslında bana hep eksik gelmiştir, çünkü dans aslında ruhtan beslenir, insanın kendini dinleme sanatıdır temelde; eğer insan vücuduna kulak verir ve gerçekten dinlerse; vücudunun ona neler dediğini dansla anlayabilir. “Dans ve Tutku”

Daha Fazlası

Yurt dışında Fizyoterapist
Türkiye'de Fizyoterapist
Fizyoterapistleri Diğer Meslek Dallarından Ayıran Özellik Nedir?
Nasıl Fizyoterapist Olunur?
Skolyoz

Skolyoz

Skolyoz

Skolyoz genel tanım olarak; omurgadaki disklerin frontal düzlem, sagital eksendeki lateral fleksiyonu; horizontal düzlem, vertikal eksendeki rotasyonuyla karakterize bir deformitedir.Burada önemli olan nokta skolyozun bir hastalık değil, bir semptom  olduğudur.

Daha Fazlası

Ortopedik Rehabilitasyon